header page in
Hệ thống

Chanh Bistro Rooftop Saigon - Calmette

Hotline: +84 2838214969

 

Địa chỉ: 171 đường Calmette, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCMC

 

Thời gian: 10:30h - 23:45h

Facebook chat